Arbetsdagar i Hagablänket

Startdatum: 2023-04-28
Slutdatum: 2023-05-01
Heldagsevenemang
Plats: Hagablänket

Under några dagar finns möjlighet att dela arbets- och bönegemenskap i vacker miljö. ”Ora et labora” är latin och betyder ”Bed och arbeta”. Det får vara temat för dessa dagar då vi vårstädar inne och ute, snickrar, målar, får fram utemöbler och delar måltidsgemenskap. Meddela om du har möjlighet att vara med, vilka tider/dagar och vad du helst skulle vilja hjälpa oss med.