Tänkvärt

”Oron upphör där tron tar vid”

”Det är när vi kommer till slutet av vår egen förmåga, accepterar våra svagheter och erkänner att vi behöver Guds hjälp som vi upptäcker vår fulla potential.”

”Om vi förstod hur högt Gud älskar alla vars liv berör våra, skulle vi också anstränga oss mer för att älska dem.”

”Överträffa varandra i ömsesidig aktning.”

”Inget hjärta är så hårt att inte Guds kärlek kan beröra och förändra det.”