Hur började det?

Det är alltid spännande att ta reda på hur allt egentligen började.

Varför bildades det en liten Missionsförsamling i början av förra seklet?

Här ska vi snart försöka teckna ner hur och varför allting en gång startade i bygden.