Vilka är vi?

Bakom Rastplats Hagablänket och dess vision står Stenberga Missionsförsamling. För närvarande består församlingen av fem medlemmar i olika åldrar och livssituationer med en gemensam bön att få peka på Jesus och vara ett ljus i bygden. Stenberga Missionsförsamling är ansluten till Equmeniakyrkan som bildades när Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet), Baptistsamfundet och Metodistkyrkan valde att bilda ett gemensamt samfund 2011.


Församlingen har en styrelse där, förutom medlemmarna, ytterligare några personer är med. Två utomstående revisorer från Stenberga respektive Nye hjälper till att granska ekonomin så att allt går rätt till.


SMU – en del av equmenia, är församlingens barn och ungdomsverksamhet som tillhör ungdomsorganisationen equmenia. Förkortningen stod tidigare för Svenska Missionskyrkans Ungdom men då den även stämmer för Stenberga Missionsförsamlings Ungdom så har vi valt att fortsätta använda namnet, främst när vi sommartid inbjuder till SMU-kvällar vid Hagas Sjöland. Läs mer under fliken SMU.